Ne radi mi mail na iPhone uređaju.

Ukoliko primjetite da vam je na vašem iPhone uređaju prestao raditi mail, vjerojatno se radi o problemu zapamćene pogrešne IP adrese mail servera u samom uređaju. Da bi riješili problem potrebno je napraviti rekreiranje e-mail accounta. To možete napraviti na sljedeći način ("domena" zamijenite s nazivom vaše domene):

1. Settings > Mail,Contacts,Calendars
2. Add Account
3. Other
4. Add Mail Account
5. Name: Ime: Ime, Adress:ime@domena , Password: lozinka navedenog emaila
6. Next
7. Tab POP
8. Incoming mail server
    
    Host name: mail.domena
    Username:  ime@domena
    Password: lozinka email accounta

9. Outgoing server
    
    Host name:  mail.domena
    Username:  ime@domena
    Password: lozinka email accounta

10. Save (ako nakon verfying baci grešku da ne može verificirati server pritisnuti continue i pričekati)
11. Tap na SMTP  mail.domena
12. Tap na Primary Server mail.domena
13. Uključiti SSL i postaviti port na 465 (username i password prazno)
14. Done i provjeriti  da li mailovi dolaze i odlaze

Ukoliko ipak ne uspijete riješiti problem, molimo vas da kontaktirate našu korisničku podršku.
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Outlook Express mi javlja grešku 0x800c0133

Greška 0x800c0133 u Vašem Outlook Express-u se pojavljuje zbog toga što je...

E-mail klijent program mi odlazi u timeout. U čemu je problem?

Problem se najčešće pojavljuje ukoliko koristite neki od antivirusnih programa za...

Koja je razlika između POP3 i SMTP protokola?

POP3 (Post Office Protocol, verzija 3) protokol koristite za primanje e-mail poruka, preko...

Koje su adrese servera za slanje (SMTP) i primanje (POP3) e-mail poruka?

Adresa oba servera je identična - 'mail.vasadomena.com' ('vasadomena.com' zamijenite stvarnim...

Postoji li ograničenje u broju e-mail poruka koje mogu poslati dnevno?

Ne. Takvo ograničenje ne postoji, osim ukoliko se radi o namjernoj zloupotrebi mail servera za...

Powered by WHMCompleteSolution