Laravel 5 PHP Framework na srpskom

Danas smo naišli na jedno odlično predavanje koje je vodio Goran Ćirković. Kroz jedan jednostavan i fin način je objašnjavao Laravel i njegove funkcije. PowerPoint prezentaciju možete da preuzmete sa sajta freelancer.rs/laravel/ takođe možete da se prijavite za napredni kurs.

Ostavi komentar

Copyright © 2021 Oklop. Sva prava zadržana.

%d bloggers like this: