Nalog suspendovan

Poštovani,

Ovo je obaveštenje da je vaš nalog suspendovan. Prijavite se na svoju Korisničku zonu i izmirite vaša dugovanja ili u slucaju da su dugovanja izmirena kontaktirajte nas.

Vaš Oklop!

Copyright © 2019 Oklop. Sva prava zadržana.